18

Nov

Epidemier och epidemihantering i 1800-talets Sverige

18 November 2021 15:00 Lecture/talk

Föredrag av Helene Castenbrandt

När vi nu står mitt uppe i en pandemi kan det vara all idé att blicka bakåt mot tidigare dramatiska skeenden. Under 1800-talet drabbades världen av flera förödande kolerapandemier. Europa nåddes av sjukdomen för första gången i början av 1830-talet, vilket inledningsvis föranledde kraftfulla åtgärder. I likhet med i dag debatterades livligt hur kolerans framfart bäst skulle hindras. I den medicinhistoriska forskningen har flera teorier kring varför åtgärder kom att skilja sig åt mellan länder lyfts fram. I detta föredrag ska vi stifta bekantskap med 1800-talets epidemier och vad man då gjorde för att hindra smittsamma sjukdomar från att ta sig in i landet och spridas vidare. Fokus är på Europa och Sverige.

Helene Castenbrandt är medicinhistoriker med doktorsexamen i historia. I sin avhandling studerade hon epidemier i Sverige under 1700- och 1800-talen och i sin fortsatta forskning har hon arbetat med frågor kring folkhälsans och medicinens föränderliga villkor. Sedan 2019 är hon anställd vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.

Föredraget arrangeras av Centrum för Arbetarhistoria och ABF Skåne.

About the event:

18 November 2021 15:00

Location:
Landskrona museum, Slottsgatan, 261 31 Landskrona

Contact:
emma.hilbornhist.luse

Save the event to your calendar