9

Nov

Högre seminariet i historia med Lars Edgren

9 November 2021 13:15 to 15:00 Seminar

Lars Edgren presenterar sin nya bok Stadens sociala ordning. Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet

About the event:

9 November 2021 13:15 to 15:00

Location:
A332 och Zoom

Contact:
martin.dacklinghist.luse

Save the event to your calendar