2

Nov

Högre seminariet: vägar till historieämnet

2 November 2021 13:15 to 15:00 Seminar

Hur introduceras historieämnet? Hur presenteras och problematiseras ämnet för nya studenter? På detta seminarium presenteras och diskuteras fyra introduktionsböcker till historieämnet:

Lynn Hunt: Historien – och varför den angår oss (presenteras av Joachim Östlund)

John Arnold: History. A very short introduction (Yvonne Maria Werner)

Klas Åmark: Varför historia? En ämnesintroduktion för nya studenter (Bonnie Clementsson)

Erling Sandmo: Tid för historia. En bok om historiska frågeställningar (Henrik Rosengren)

About the event:

2 November 2021 13:15 to 15:00

Location:
A332 och Zoom

Contact:
martin.dacklinghist.luse

Save the event to your calendar