22

Nov

Konflikt och motstånd med Emma Hilborn, Robert Nilsson Mohammadi och Magnus Olofsson

22 November 2021 13:15 to 15:00 Seminar

Grävcirklarna nu och då. Ett retrospektiv (artikelutkast)

I sin banbrytande bok Gräv där du står (1978) fantiserade Sven Lindqvist om hur barfotaforskande arbetare genom att ta makten över sin egen historia skulle krossa kapitalismen under 1990-talet. Boken blev en central text i den så kallade grävrörelsen vilken kom att locka kanske så många som 100000 barfotaforskare till att undersöka den den egna arbetsplatsens eller ortens historia i studiecirkelns eller grupparbetets form. Men kapitalismen rådde man aldrig på. Detta utkast till en artikel för tidskriften Arbetarhistoria presenterar ny kunskap om grävrörelsen baserat på Centrum för Arbetarhistorias databas över grävcirklar och försöker både sammanfatta rörelsens historia och ge en bild av var den står idag.

 

Emma Hilborn är FD i historia och verksam som forskare vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Robert Nilsson Mohammadi är FD i historia och biträdande lektor vid Institutionen samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet. Magnus Olofsson är FD i historia och verksam som forskare vid Historiska institutionen, Lunds universitet.

About the event:

22 November 2021 13:15 to 15:00

Location:
LUX:A332

Contact:
magnus.olofssonhist.luse

Save the event to your calendar