19

Dec

Martin Ericsson & Jenny Gustafsson Kampanjen mot atomvapen och 1960-talets svenska protestrepertoar (textseminarium)

19 December 2022 15:15 to 17:00 Seminar

Våren 1961 startade den svenska rörelsen Kampanjen mot atomvapen, KMA. Med inspiration från England och andra länder började KMA genomföra så kallade påskmarscher mot kärnvapen, men även sittblockader utanför ambassader i Stockholm. Därmed introducerade de en ny protestrepertoar i Sverige, och den skulle få stor betydelse för den senare 1960-talsradikaliseringen. Men hur gick detta till? Hur hade svenska aktivister fått reda på hur man gör sittblockader och demonstrerar på nya sätt? I den här artikeln studerar vi KMA:s aktioner och den transnationella protestrepertoar som rörelsen introducerade i Sverige.

Martin Ericsson är docent i historia vid Lunds universitet. 
Jenny Gustafsson är fil. dr. i idéhistoria vid Södertörns högskola.

Seminariet följs av en eftersits kl 17:30 på Bishops Arms. Jag återkommer om detta i samband med att jag går ut med information om det sista seminariet.

About the event:

19 December 2022 15:15 to 17:00

Location:
LUX:A332

Contact:
magnus.olofssonhist.luse

Save the event to your calendar