lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kalendarium

Till föregående månad Februari Till nästa månad   Till föregående år 2019 Till nästa år
  M T O T F L S
05           1   2   3  
6   4   5   6   7   8   9   10  
7   11   12   13   14   15   16   17  
8   18   19   20   21   22   23   24  
9   25   26   27   28        


Visar 19 evenemang fr o m 2019-02-26 Ti t o m 2019-06-05 On

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-02-26 Ti   13:15 - 15:00   LUX A331 Lagerbring


Seminarium

Föreläsare Andres Wulff Vissing Christensen

Högre seminariet

Gejstlige mellem øvrighed og menighed. Ideer og praksisser i den gejstlige stiftsadministration på Sjælland, ca 1700-1750

dette projekt undersøges, hvordan gejstlige fortolkede deres embede og rolle i samfundet i enevældens Danmark-Norge, nærmere betegnet inden for Sjællands stifts bureaukratiske og hierarkiske struktur. Religionen var en central del af enevældens politiske legitimering, så ved at undersøge, hvordan gejstlige... Visa allt


Historiska institutionen | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-02-27 On   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Olof Beckman

Forskningsseminariet, Mänskliga rättighetsstudier

Folkmordet i Kambodja – Den sista domen i ECCC?

En reseberättelse och en analys av domarna i Case 002/02 avkunnade av Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) som skapades för att rättsligt hantera människorättbrotten begångna under Röda Khmerernas tid vid makten i dåvarande Kampuchea.

Olof Beckman som är lektor i mänskliga rättighe... Visa allt


Mänskliga rättigheter | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-02-27 On   15:15 - 17:00   LUX B129


Seminarium

Föreläsare Helén Persson

Det historiedidaktiska och historiepedagogiska seminariet

Historia i futurum. Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919–2012

Helén Persson föreläser om kunskapsutveckling i historia utifrån sin färska doktorsavhandling Historia i futurum. Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919–2012.


Historiska institutionen | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-03-07 To   13:15 - 15:00   LUX A331 Lagerbring


Seminarium

Föreläsare Linnea Bring Larsson, Melina Antonia Buns & Lior Becker

Högre seminariet

Presentationer av avhandlingsprojekt

”Skrivbordsdoktorander” – presentationer av avhandlingsprojekt: Linnea Bring Larsson, ”1700-talets lantbrukslitteratur: en mikrohistorisk kunskapshistoria”, Melina Antonia Buns, ”Scientists, economists and the public: How the Nordic Council seized the environment in the late 1960s” och Lior Becker ... Visa allt


Historiska institutionen | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-03-12 Ti   13:15 - 15:00   LUX A331 Lagerbring


Seminarium

Föreläsare Levke Herders

Högre seminariet

On the move. Mobilities in the Danish-German Borderlands during the 19th Century


Historiska institutionen | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-03-14 To   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Harry Svensson

Högre seminariet

Antisemitism – exemplet Karlshamn


Historiska institutionen | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-03-21 To   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Jonas Nordin

Historiografiska seminariet

”Censur och tryckfrihet i historien – exempel och funktioner”


Historiska institutionen | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-03-25 Må   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Victoria Fareld

Kunskapshistoriska seminariet

Cirkulation och tidslig tillhörighet


Historiska institutionen | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-03-27 On   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Karin Zackari

Forskningsseminariet, Mänskliga rättighetsstudier

Photography and Knowledge About State Violence in Thailand

Karin Zackari är doktorand i mänskliga rättigheter.

En text kommer att finnas tillgänglig cirka en vecka innan seminariet.


Mänskliga rättigheter | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-03-27 On   13:15 - 15:00   LUX B152


Seminarium

Författare Niklas Svensson

Opponent Jenny Beckman

Högre seminariet

Vetenskapsmannens konturer – studier i en gestalts tillblivelse under 1800-talets första hälft


Historiska institutionen | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-04-01 Må   09:30 - 11:00   Pufendorf, vån 2


Seminarium

Föreläsare Kajsa Brilkman

Förmoderna seminariet

Luther in Transit. Translation, Compilation and Luther's Collected Works in Swedish during the 16th and 17th Century


Historia | Ämnets kalendarium
Historiska institutionen | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-04-03 On   15:15 - 17:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Ulrica Friberg, Eva Henriksson Garatea, Eva Helen Ulvros, Klas-Göran Karlsson

Det historiedidaktiska och historiepedagogiska seminariet

Att undervisa om revolutioner

Under detta seminarium kommer vi att jämföra och diskutera den historieundervisning på olika stadier som rör franska och ryska revolutionen, och förutsättningarna för denna. Ulrika Friberg från Bergaskolan i Malmö presenterar högstadiets revolutionshistoria och Eva Henriksson Garatea från S:t Petri skol... Visa allt


Historiska institutionen | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Humanistiska och teologiska fakulteterna

2019-04-05 Fr -
2019-04-06 Lö   LUX, Helgonavägen 3


Öppet hus

Humanist- och teologdagarna

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet.


Mer information: http://www.ht.lu.se/samverkan/humanist-och-te...


Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-04-10 On   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Ida Jansson

Forskningsseminariet, Mänskliga rättighetsstudier

Minority protection and minority rights in the 20th century: Åland as a case study

Ida Jansson är doktorand i mänskliga rättigheter och lägger fram ett utkast till metodkapitel ur sin kommande avhandling – Minority protection and minority rights in the 20th century: Åland as a case study.

En text kommer att finnas tillgänglig cirka en vecka innan seminariet.


Mänskliga rättigheter | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-04-24 On   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Markus Naarttijärvi

Forskningsseminariet, Mänskliga rättighetsstudier

Övervakning, ny teknik och mänskliga rättigheter

Markus Naarttijärvi är lektor vid Juridiska institutionen på Umeå universitet. Hans forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

En text kommer att finnas tillgänglig cirka en vecka... Visa allt


Mänskliga rättigheter | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-04-25 To   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Anton Jansson, Ragni Svensson, Johan Östling

Kunskapshistoriska seminariet

Efterkrigstidens kunskapshistoria: Cirkulation av humanistisk kunskap i offentligheten


Historiska institutionen | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-05-22 On   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Forskningsseminariet, Mänskliga rättighetsstudier

Forskarmöte om människorättsforskningens olika och möjliga riktningar

Öppet seminarium med forskarna på Raoul Wallenberginstituetet. Seminariet syftar till att diskutera likheter och olikheter i gjorda och önskade forskningsansatser. Varför gör vi det vi gör, och som vi gör, och gör vi ”rätt” saker när vi forskar om mänskliga rättigheter?


Mänskliga rättigheter | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-05-29 On   14:15 - 16:00   LUX C337


Seminarium

Föreläsare Elaine Leong

Kunskapshistoriska seminariet

Books, Medicine and the Household: Tracing Knowledge Itineraries in Early Modern England


Historiska institutionen | Ämnets kalendarium

Från kalendariet för Historiska institutionen

2019-06-05 On   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminarium

Föreläsare Therese Boje Mortensen

Forskningsseminariet, Mänskliga rättighetsstudier

Resultat från en fältstudie i Indien

Therese Boje Mortensen är doktorand i mänskliga rättigheter och ska presentera preliminära resultat från sin fältstudie i Indien.


Mänskliga rättigheter | Ämnets kalendarium