25

okt

Förmoderna seminariet: Erik Bengtsson och Markus Hansen

25 oktober 2021 13:15 till 15:00 Seminarium

Detta seminarium ägnas åt att diskutera historiematerialistiska och ekonomisk-historiska perspektiv på 1600-tal och 1700-talets svenska och europeiska historia. 

Erik Bengtsson, docent vid ekonomisk-historiska institutionen, kommer diskutera klassiska, kanske antikverade frågor om feodalism, exploatering och ojämlikhet utifrån en ny artikel (Economic History Review, publicerad online maj 2021) om ekonomisk ojämlikhet i Stockholm 1650 till 1750, samförfattad med Mats Olsson och Patrick Svensson. Markus Hansen, doktorand vid historiska institutionen, kommer diskutera den dynamiska historiografiska tradition Political Marxism och dennas tolkning av feodalism, kapitalism och frågan om ”modernitet”. Tillsammans syftar de två presentationerna till att främja en diskussion om perspektiv och infallsvinklar på 1600- och 1700-talens historia, framför allt i norra Europa.

Om händelsen:

25 oktober 2021 13:15 till 15:00

Plats:
LUX: A233, Blå rummet

Kontakt:
bonnie.clementssonhist.luse

Spara händelsen till din kalender