9

nov

Högre seminariet i historia med Lars Edgren

9 november 2021 13:15 till 15:00 Seminarium

Lars Edgren presenterar sin nya bok Stadens sociala ordning. Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet

Om händelsen:

9 november 2021 13:15 till 15:00

Plats:
A332 och Zoom

Kontakt:
martin.dacklinghist.luse

Spara händelsen till din kalender