2

nov

Högre seminariet: vägar till historieämnet

2 november 2021 13:15 till 15:00 Seminarium

Hur introduceras historieämnet? Hur presenteras och problematiseras ämnet för nya studenter? På detta seminarium presenteras och diskuteras fyra introduktionsböcker till historieämnet:

Lynn Hunt: Historien – och varför den angår oss (presenteras av Joachim Östlund)

John Arnold: History. A very short introduction (Yvonne Maria Werner)

Klas Åmark: Varför historia? En ämnesintroduktion för nya studenter (Bonnie Clementsson)

Erling Sandmo: Tid för historia. En bok om historiska frågeställningar (Henrik Rosengren)

Om händelsen:

2 november 2021 13:15 till 15:00

Plats:
A332 och Zoom

Kontakt:
martin.dacklinghist.luse

Spara händelsen till din kalender