lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vår forskarutbildning i historia håller högsta kvalitet

2018-05-28

Lunds forskarutbildning i historia får omdömet Hög kvalitet av UKÄ: "Sammantaget är doktorandutbildningens utformning, genomförande och resultat väl organiserad och genomtänkt."

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nu utvärderat tolv utbildningar i Sverige som leder till licentiat- och doktorsexamen i historia. Vår utbildning får omdömet hög kvalitet – högsta möjliga.

Förutom att vi har en bra forskarutbildning över lag påtalas särskilt det goda arbetet som görs av den Nationella forskarskolan i historiska studier. Denna möjliggör en god nationell och internationell samverkan för alla våra doktorander, och erbjuder "en synnerligen fruktbar miljö för forskarutbildning av hög kvalitet". Vidare påtalas att vi som lärosätet arbetar systematiskt med kursutvecklingen, doktorandrepresentationen och möjliggör diskussioner kring karriärer både inom och utom akademin.

Hela det glädjande beslutet kan läsas här:

Utvärdering av utbildning på forskarnivå inom historia (UKÄ)

 

Senaste nyheterna

Marie Cronqvist har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien
2019-09-20
Marie Cronqvist, som är docent i historia hos oss och verksam som lektor i journalistik och ...

PhD programme for the Centre for East and South-East Asian Studies
2019-09-18
The Joint Faculties of Humanities and Theology has approved the establishment of a new PhD ...

Nya studenter på plats!
2019-09-09
I dagarna har Historiska institutionen välkomnat över 450 nya studenter till våra tre avdelningar ...

Ny bok om reformation
2019-08-28
Reformation i två riken - Reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark Kajsa ...

David Larsson Heidenblad får anslag från Handelsbankens forskningsstiftelser
2019-05-15
Hur blev Sverige ett land av investerare?

Fler nyheter