lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vår forskarutbildning i historia håller högsta kvalitet

2018-05-28

Lunds forskarutbildning i historia får omdömet Hög kvalitet av UKÄ: "Sammantaget är doktorandutbildningens utformning, genomförande och resultat väl organiserad och genomtänkt."

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nu utvärderat tolv utbildningar i Sverige som leder till licentiat- och doktorsexamen i historia. Vår utbildning får omdömet hög kvalitet – högsta möjliga.

Förutom att vi har en bra forskarutbildning över lag påtalas särskilt det goda arbetet som görs av den Nationella forskarskolan i historiska studier. Denna möjliggör en god nationell och internationell samverkan för alla våra doktorander, och erbjuder "en synnerligen fruktbar miljö för forskarutbildning av hög kvalitet". Vidare påtalas att vi som lärosätet arbetar systematiskt med kursutvecklingen, doktorandrepresentationen och möjliggör diskussioner kring karriärer både inom och utom akademin.

Hela det glädjande beslutet kan läsas här:

Utvärdering av utbildning på forskarnivå inom historia (UKÄ)

 

Senaste nyheterna

Två nya lektorer till institutionen
2020-02-07
Vid årskiftet 2020 fick ämnet historia förstärkning med två nya lektorer.

Elisabeth Geevers docent i historia
2020-01-27
Liesbeth Geevers har blivit antagen till oavlönad docent i historia.

Nytt centrum på institutionen
2020-01-21
Centrum för kunskapshistoria – en ny centrumbildning på HT

Wallenberg Academy Fellows 2019
2019-12-03
Docent Per Anders Rudling från National University of Singapore har blivit utsedd till en ...

Hanne Sanders första mottagaren av Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne
2019-11-27
Lundahistorikern Hanne Sanders blir den första mottagaren av Allhemsstiftelsens pris till Einar ...

Fler nyheter