lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Att undervisa i historia på universitet

2018-08-14

Våra lärare skriver om sin undervisning i boken "Att undervisa i historia på universitetet. Idéer, problem, utmaningar" (red. Klas-Göran Karlsson, Studentlitteratur 2018).

Elva historiker och en antikvetare funderar i den nyutkomna boken Att undervisa i historia på universitetet över de utmaningar som finns för en historielärare. Alla författare är verksamma hos oss i Lund, och det är från den undervisningserfarenheten som skribenterna reflekterar över vad vi har gjort, vad vi gör och om vi kan göra annorlunda när vi undervisar våra studenter i historia.

Andrés Brink Pinto, Lovisa Brännstedt, Martin Ericsson, Klas-Göran Karlsson, Maria Karlsson, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Helén Persson, Henrik Rosengren, Eva Helen Ulvros, Anna Wallette och Ulf Zander har inom ramen för Det historiedidaktiska och historiepedagogiska seminariet samtalat om olika teman som nu presenteras i bokform.

Ska historia förstås och läras som en framåtriktad rörelse, med början, mitt och slut, eller bakifrån, med utgångspunkt i våra egna, sentida frågeställningar? Vad är viktigast i historieundervisningen: mängden av historiska fakta, analytiska och kritiska perspektiv eller redskap för att välja ut och hantera den historia som är viktig för vår tid? Vad betyder genus, klass och etnisk identitet för historieundervisningen? Och på vilket sätt kan digitaliseringen påverka historieämnet?

Boken ges ut av Studentlitteratur.

Lär mer om boken här.

Senaste nyheterna

Marie Cronqvist har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien
2019-09-20
Marie Cronqvist, som är docent i historia hos oss och verksam som lektor i journalistik och ...

PhD programme for the Centre for East and South-East Asian Studies
2019-09-18
The Joint Faculties of Humanities and Theology has approved the establishment of a new PhD ...

Nya studenter på plats!
2019-09-09
I dagarna har Historiska institutionen välkomnat över 450 nya studenter till våra tre avdelningar ...

Ny bok om reformation
2019-08-28
Reformation i två riken - Reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark Kajsa ...

David Larsson Heidenblad får anslag från Handelsbankens forskningsstiftelser
2019-05-15
Hur blev Sverige ett land av investerare?

Fler nyheter