lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Wallenberg Academy Fellows 2019

2019-12-03

Foto: Marcus Marcetic, Wallenbergstiftelserna

Docent Per Anders Rudling från National University of Singapore har blivit utsedd till en Wallenberg Academy Fellow 2019, med placering på Historiska institutionen i Lund.

Per Anders Rudling studerar hur ukrainare, som flydde till Kanada och USA efter andra världskriget, har influerat Ukrainas historieskrivning

När stora grupper människor migrerar till ett nytt land uppstår ett intresse av politisk mobilisering i dessa grupper. Ofta är det oproblematiskt, men det finns också potentiella målkonflikter förbundna med politisk mobilisering bland migrantgrupper på etnisk eller religiös grund.

För att få perspektiv på hur så kallad långdistansnationalism kan fungera, studerar docent Per Anders Rudling vid National University of Singapore hur bilden av Ukrainas historia har påverkats av personer som flydde till Kanada och USA mot slutet av andra världskriget. Genom kulturföreningar, skolor, ungdomsrörelser och media har denna grupp utvecklat ett kollektivt minne av hemlandet, byggd kring den katastrofala svälten 1932-33 (till stor del orsakad av Stalins politik) och den antisovjetiska motståndskampen efter andra världskriget. Andra delar av historien, som lokala samarbeten med Nazityskland, medverkan i Förintelsen, och massakrerna av den polska minoriteten i Västukraina, har utelämnats.  

Efter Sovjetunionens sammanbrott har denna ideologiska historieanvändning återexporterats till Ukraina, där den utgjort grunden för ett nytt nationellt minne. Detta har komplicerat relationerna till främst Polen, men också Israel. Ett mål med Rudlings forskning är bidra till en förståelse av liknande processer i vår samtid där det uppstår kollektiva minneskulturer och -konflikter i fotspåren av nya migrationsströmmar.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Per Anders Rudling att vara verksam vid Lunds universitet under fem år.

Läs mer om Wallenberg Academy Fellows 2019.

Senaste nyheterna

Wallenberg Academy Fellows 2019
2019-12-03
Docent Per Anders Rudling från National University of Singapore har blivit utsedd till en ...

Hanne Sanders första mottagaren av Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne
2019-11-27
Lundahistorikern Hanne Sanders blir den första mottagaren av Allhemsstiftelsens pris till Einar ...

Kunskapsförmedlande journalister och framstående dansk historiker blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet
2019-11-27
Journalisterna Thomas Lunderquist och Lars Mogensen, producent respektive programledare för ...

Kinaexpert om protesterna i Hongkong
2019-11-26
Protesterna i Hongkong har på gått i flera månader och de ser inte ut att mattas av. Marina ...

Ny bok: Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism
2019-11-19
Hur har människor rört sig mellan ideologiska ytterligheter som kommunism och nazism under ...

Fler nyheter