lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Två nya lektorer till institutionen

2020-02-07

Vid årskiftet 2020 fick ämnet historia förstärkning med två nya lektorer.

Joachim Östlund disputerade hos oss, och har sedan arbetat på Göteborgs universitet och vid Linnéuniversitet i Växjö. Nu är han tillbaka i Lund som lektor, tillika studierektor för masterprogrammet och forskarutbildningen. Läs mer om Joachim och hans forskning på hemsidan: https://www.hist.lu.se/person/JoachimOstlund/
 
 
Martin Dackling, som är biträdande lektor, disputerade i Göteborg och kommer närmast från högskolan i Jönköping. Läs mer om Martin och hans forskning på hemsidan: https://www.hist.lu.se/person/MartinDackling/

Institutionen hälsar båda varmt välkommen!

Senaste nyheterna

Ny bok om kunskapshistoria
2020-03-03
Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: ...

MFS till kandidatuppsats i historia
2020-02-25
Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i ...

Två nya lektorer till institutionen
2020-02-07
Vid årskiftet 2020 fick ämnet historia förstärkning med två nya lektorer.

Elisabeth Geevers docent i historia
2020-01-27
Liesbeth Geevers har blivit antagen till oavlönad docent i historia.

Nytt centrum på institutionen
2020-01-21
Centrum för kunskapshistoria – en ny centrumbildning på HT

Fler nyheter