lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Historiska essäer om känslor

2020-05-13

Ny bok av professor emeritus Eva Österberg om människors känslor i ett historiskt perspektiv

Boken Fina och fula känslor. Historiska essäer ges ut av Östlings Bokförlag Symposion AB (2020), och berör känslor bl.a. i fornisländska sagor, i 1600- och 1700-talskvinnors dagböcker och brev, och i skönlitterära författares verk.

”Den relativt fria, associerande metoden har jag försökt låna från Montaigne och hans essäer. Den innebär bland annat att vara öppen för de berättelser och reflexioner som kan ligga i skönlitteratur likaväl som i forskares debatter, eller i operans musik, ord och gester. Några gånger har jag till och med berättat minnen från mitt eget liv, som ett slags illustration till tematiken … Jag föreställer mig att just Montaigne inte skulle ha protesterat alltför mycket över denna blandning av läsfrukter, egna forskningar, personliga erfarenheter och idéer från en rad lysande forskare. När allt kommer omkring var det ju hans egen metod.” Eva Österberg

Läs mer om boken här: http://www.symposion.se/books/nya_20/finaochfulakanslor.html

Läs mer om Eva Österberg här: https://www.hist.lu.se/person/EvaOsterberg/

Senaste nyheterna

Två nya docenter i historia
2020-05-18
Sune Bechmann Pedersen och Martin Dackling är nu docenter

Historiska essäer om känslor
2020-05-13
Ny bok av professor emeritus Eva Österberg om människors känslor i ett historiskt perspektiv

Ny bok av David Larsson Heidenblad
2020-05-06
Ett år i en forskares arbetsliv

Ny bok om kunskapshistoria
2020-03-03
Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: ...

MFS till kandidatuppsats i historia
2020-02-25
Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i ...

Fler nyheter