lunduniversity.lu.se

Department of History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Calendar

To previous month March To next month   To previous year 2020 To next year
  M T W T F S S
09               1  
10   2   3   4   5   6   7   8  
11   9   10   11   12   13   14   15  
12   16   17   18   19   20   21   22  
13   23   24   25   26   27   28   29  
14   30   31            


Showing 29 events from 2020-03-31 Tu until 2020-11-12 Th

From the Calendar of the Department of History

2020-03-31 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Maria Larsson

Opponent Seminarieledare Svante Norrhem

Higher Seminar, History

INSTÄLLT Maria Larsson (AHU), Pedagogisk portfölj


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-04-01 We   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Ida Jansson

Research Seminar, Human Rights Studies

[On Zoom] Minoritetsrättigheter och minoritetsskydd – ett teoretiskt ramverk

NB! Seminar language is Swedish.
Detta seminarium hålls via Zoom. Skicka ett mail till om du vill medverka och få texten att läsa i förväg.

Ida Jansson är doktorand i mänskliga rättigheter. Hon presenterar ett teoretiskt ramverk för sitt avhandlingsprojekt om minoritetsrätti... Show everything


More Information: https://www.mrs.lu.se/en/person/IdaJansson/


Department of History | This Subject's Calendar
Human Rights Studies | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-04-01 We   13:15 - 15:00   LUX B237


Seminar

Lecturer Daniel Bellingradt

http://www.historiska.lu.se/om-institutionen/...

INSTÄLLT: Entangled Perspectives: Media Echoes in a Communication History of Early Modern Europe

Samarrangemang med bokhistoria, mediehistoria och idé- och lärdomshistoria.


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-04-08 We   15:15 - 17:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Christina Johansson & Björn Magnusson Staaf

Det historiedidaktiska och historiepedagogiska seminariet

Museer, migration och fiktion

Christina Johansson och Björn Magnusson Staaf kommer att resonera om museernas historieförmedling dels med utgångspunkt i en nyutkommen antologi, Museums in a Time of Migration, med Christina som en av redaktörerna, dels utifrån det projekt som Björn har bedrivit med Oskuldens museum i Istanbul som undersök... Show everything


Department of History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-04-14 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Brian Farrell, National University of Singapore

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

INSTÄLLT Brian Farrell: The Grand Strategy of ‘Empty Space’: the Northwest Frontier and the Great Game, 1864-1907

Abstract
In November 1864 Prince A.M. Gorchakov, Imperial Chancellor and Foreign Minister of the Russian Empire, circulated a memorandum to Russian diplomatic missions abroad. He sought to clarify for them Russian policy towards expansion in Central Asia, to enable them to brief their host governments. Gorchakov... Show everything


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-04-15 We   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Malin Arvidsson

Research Seminar, Human Rights Studies

Kapitel ur pågående bokprojekt

Malin Arvidsson är fil dr i historia och undervisar i mänskliga rättigheter.


Department of History | This Subject's Calendar
Human Rights Studies | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-04-16 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Karl Haikola

Opponent Seminarieledare: Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

Karl Haikola, presentation av avhandlingstext


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-04-17 Fr   13:15 - 15:00   LUX C126


Lecture

Lecturer Thomas Sandkühler

INSTÄLLT Remembering an Unbearable Past: Lessons from Nazi History for the Present and the Future

As part of the lecture series "Lessons of History", Professor Thomas Sandkühler will speak on previous - and future - lessons of Nazi history.

Sandkühler is Professor of History Didactics at Humboldt University in Berlin and has written extensively on the difficulties and didactical aspects on "coming to ter... Show everything


PDF Document Lessons of History_Sandkühler.pdf


Department of History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-04-21 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Opponent Seminarieledare Svante Norrhem

Higher Seminar, History

Skiss-seminarium. Presentation av korta projektskisser för ansökningar om medel.


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-04-28 Tu   13:15 - 15:00   LUX C121


Seminar

Author Peter Burke

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

INSTÄLLT: Peter Burke, A History of Ignorance, föreläsning. Samordnat med Kunskapshistoriska seminariet


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-04-28 Tu   13:15 - 15:00   LUX C121


Seminar

Lecturer Peter Burke

http://www.historiska.lu.se/om-institutionen/...

INSTÄLLT: Peter Burke, A History of Ignorance?

Samarrangemang med högre seminariet i historia samt bokhistoria, mediehistoria och idé- och lärdomshistoria.


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-04-29 We   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Carina Listerborn

Research Seminar, Human Rights Studies

Bostadsojämlikhet – framväxten av ett bostadsprekariat

Carina Listerborn är professor i stadsbyggnad vid Malmö universitet. I forskningsprojektet Bostadsojämlikhet har hon dokumenterat bostadsberättelser av bostadssökande i Malmö. Hon visar att svårigheten för många människor att ordna ett långsiktigt boende inte beror på bostadsbrist utan på ojämlikhet... Show everything


More Information: http://forskning.mah.se/id/tscali


Department of History | This Subject's Calendar
Human Rights Studies | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-04-29 We   15:15 - 17:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Klas-Göran Karlsson

Det historiedidaktiska och historiepedagogiska seminariet

Historiska lärdomar – finns de?

Med resultat från forskningsprojektet ”Lessons from Communist and Nazi History. A Genealogical Approach” resonerar Klas-Göran och flera andra av projektets medlemmar kring frågan om huruvida vi kan lära oss av historien.


Department of History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-05-06 We   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Emma Sundkvist

Research Seminar, Human Rights Studies

Women's rights activism in contemporary Egypt

Emma Sundkvist is PhD student in Human Rights Studies. In her project she studies, through fieldwork in Cairo, the many ways in which feminist activists in Egypt use human rights as politics post the 2011 uprising.

At this seminar she will present a draft version of one of the articles in the dissertation, in w... Show everything


More Information: https://www.mrs.lu.se/en/person/EmmaSundqvist...


Department of History | This Subject's Calendar
Human Rights Studies | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-05-07 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Anton Jansson

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

[Via Zoom] Anton Jansson, Humanistisk kunskap och efterkrigstidens kristna deloffentlighet – diskussion kring de teoretiska begreppen deloffentlighet, arena, aktör och cirkulation.


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-05-12 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Anna Clarke

Opponent Seminarieledare: Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

Historiographical silences: Exploring Australian narratives


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-05-15 Fr   13:15 - 15:00   LUX C126


Lecture

Lecturer François Hartog

Lessons of History?

As part of the lecture series "Lessons of History", Professor François Hartog will speak on the concept of lessons of history.

Hartog is a French historian and Chair of Modern and Antique Historiography at the École des haute études en sciences sociales (EHESS) in Paris. His most recent book publised in Engl... Show everything


Department of History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-05-18 Mo   13:15 - 16:00   LUX B129


Seminar

Lecturer Marina Bezzi, Joshua Ehrlich, Thomas Ruoss

http://www.historiska.lu.se/om-institutionen/...

INSTÄLLT: Visiting Fellows: Economic education, ideas of knowledge and geography as the eye of history

Vårens tre forskare inom det kunskapshistoriska gästforskarprogrammet presenterar sina arbeten: Marina Bezzi (Brasilia), Joshua Ehrlich (Macau) och Thomas Ruoss (Leuven)


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-05-18 Mo   15:15 - 17:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Sarah B. Snyder

Research Seminar, Human Rights Studies

Human rights activism and US foreign policy

Sarah B. Snyder is a historian of U.S. foreign relations and Associate Professor at the School of International Service, American University, Washington, D.C. She specializes in the history of the Cold War, human rights activism, and U.S. human rights policy. Her latest book is From Selma to Moscow: How Human Righ... Show everything


More Information: https://sarahbsnyder.net/


Department of History | This Subject's Calendar
Human Rights Studies | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-05-19 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Kapil Raj

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

INSTÄLLT Kapil Raj, Kunskapscirkulation i Indiska oceanen under tidigmodern tid (prel titel).


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-05-26 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author David Heidenblad Larsson

Opponent Seminarieledare Svante Norrhem

Higher Seminar, History

Wikipediaworkshop - om konsten att skriva en wikipediaartikel.

Efter en introduktion om hur man skriver i Wikipedia har vi en workshop där deltagarna kan skriva egna wikipediaartiklar eller redigera befintliga artiklar. Tanken är att synliggöra forskning.


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-05-27 We   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Lory Dance

Research Seminar, Human Rights Studies

Lory Dance – tba

Lory Dance is Associate Professor of Sociology and Ethnic Studies at the University of Nebraska


More Information: https://soc.unl.edu/lory-janelle-tomni-dance


Department of History | This Subject's Calendar
Human Rights Studies | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-06-03 We   14:15 - 16:00   LUX C126


Symposium

Lecturer Panel: Malin Arvidsson, Sara Eldén, Jonatan Nästesjö Moderator: David Larsson Heidenblad

Panelsamtal "Livet efter disputation" följt av bokrelease för "Ett år av akademiskt skrivande: Erfarenheter och arbetstekniker för unga forskare"

Panelsamtal med Malin Arvidsson (mänskliga rättigheter), Sara Eldén (sociologi) och Jonatan Nästesjö (utbildningsvetenskap) på temat "Livet efter disputation". Samtalet leds av David Larsson Heidenblad (historia) som diskuterat dessa frågor i sin blogg "Ett år av akademiskt skrivande". Panelsamtalet- med e... Show everything


History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-09-01 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Dorothée Goetze

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

Dorothée Goetze: Tidig modern integration i Östersjöregionen. En projektskiss för ett habilitationsprojekt


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-09-15 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Johannes Ljungberg

Higher Seminar, History

Johannes Ljungberg: Forskningspresentation i samverkan med det tidigmoderna seminariet.

Presentation av privacy-projektet i Köpenhamn, ett forskningsprojekt om privatlivets historia i Europa i tidigmodern tid.https://teol.ku.dk/privacy/about-privacy/


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-10-01 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Rasmus Söndergaard

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

Rasmus Söndergaard, Reagan, Congress, and Human Rights: Contesting Morality in US Foreign Policy

Abstract:
This book traces the role of human rights concerns in US foreign policy during the 1980s, focusing on the struggle among the Reagan administration and members of Congress. It demonstrates how congressional pressure led the administration to reconsider its approach to human rights and craft a conservativ... Show everything


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-10-08 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Karolina Enquist Källgren

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

Karolina Enquist Källgren, Cirkulerande essenser: mellan laboratoriemått och erfarenheten av det oändliga


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-10-13 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Martin Ericsson

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

Martin Ericsson, What Happened to 'Race' in 'Race Biology'/? The Swedish Instiute for Race Biology after 1935


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2020-11-12 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Helle Strandgaard Jensen (Århus)

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

Helle Strandgaard Jensen, Digital historia


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar