lunduniversity.lu.se

Department of History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Calendar

To previous month August To next month   To previous year 2019 To next year
  M T W T F S S
31         1   2   3   4  
32   5   6   7   8   9   10   11  
33   12   13   14   15   16   17   18  
34   19   20   21   22   23   24   25  
35   26   27   28   29   30   31    


Showing 18 events from 2019-09-05 Th until 2019-12-19 Th

From the Calendar of the Department of History

2019-09-05 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Mikael Ottosson

Higher Seminar

Bokpresentation: Truckers


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-09-10 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Trine Gaarde Outzen, Anton Öhman och Rikke Lie Halberg

Higher Seminar

Nya doktorander presenterar sina avhandlingsämnen


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-09-17 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Gustaf Fryksén

Higher Seminar

Avhandlingskapitel


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-09-24 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Joel Barnes

Higher Seminar

The institutional history of the humanities in Australian universities since 1945


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-10-01 Tu   15:15 - 17:00   LUX B237


Seminar

Lecturer Jonas Nordin, Liesbeth Geevers, Jes Wienberg

Higher Seminar

Vad var omodernt med det förmoderna?

Jonas Nordin, ”Vad var omodernt med det förmoderna?” + kommentatorer: Liesbeth Geevers och Jes Wienberg. Eftersits.


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-10-03 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Kristoffer Ekberg

Higher Seminar

Klimatkunskap och klimatförnekelse inom den svenska politiken och industrin (1970–1985)

Presentation och diskussion av utkast till artikeln "Into thin air: The limits and dissolution of climate change knowledge in Swedish politics and industry, 1970–1985"


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-10-17 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Anna Nilsson Hammar & Svante Norrhem

Higher Seminar

Metoddiskussion


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-10-22 Tu   14:15 - 16:00   LUX B129


Seminar

Lecturer Thomas Hylland Eriksen

http://www.historiska.lu.se/om-institutionen/...

Kunnskap og definisjonsmakt i antropologisk teori

Samarrangemang med Högre seminariet


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-10-22 Tu   14:15 - 16:00   LUX B129


Seminar

Lecturer Thomas Hylland Eriksen

Higher Seminar

Kunnskap og definisjonsmakt i antropologisk teori

Samarrangemang med Kunskapshistoriska seminariet.


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-10-24 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Gunnel Cederlöf

Higher Seminar

Tracking routes: Imperial competition in the late 19th century Burma–China borderlands

Samarrangemang med CÖS


Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University | This Subject's Calendar
Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-11-07 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Charlotta Forss

Higher Seminar

The old, the new and the unknown: The continents and the making of geographical knowledge in seventeenth-century Sweden

Samarrangemang med idé- och lärdomshistoria och bok- och bibliotekshistoriashistoria


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-11-07 Th   18:15 - 21:00   LUX C121


Seminar

Lecturer Charlotta Seiler Brylla, Marie Cronqvist, Mikael Askander och Kjell Å Modéer

Higher Seminar

Minnen av muren: 30 år sedan 1989

Samarrangemang med ämnet tyska (SOL), Tyska ambassaden och Goethe-Institut.


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-11-14 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Maria Sjöberg

Higher Seminar

Infrastruktur och kvinnobiografiskt lexikon


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-11-21 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Yvonne Maria Werner

Higher Seminar

Vägen till Rom. Nordiska katolska konvertiter i konfessionalismens tidevarv

Presentation av del 1 i ett utkast till en populärvetenskaplig bok om konversionsfenomenet i ett nordiskt perspektiv från mitten av 1500-talet till dags dato.


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-11-28 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Tyson Retz

Higher Seminar

History, Science, and the Concept of Progress in Twentieth-Century Political Thought


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-12-05 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Sara Ellis Nilsson, Johan Stenfeldt

Higher Seminar

Tidskriften Scandia

Seminariet diskuterar de två senaste numren av tidskriften Scandias Sara Ellis Nilsson och Johan Stenfeldt inleder.


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-12-10 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Orna Keren-Carmel

Higher Seminar

[Titel]


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar

From the Calendar of the Department of History

2019-12-19 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Andrés Brink Pinto, Martin Ericsson

Higher Seminar

Bokpresentation: Den bråkiga staden: Ungdomsupplopp och ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm

Efterföljande mingel


Department of History | This Subject's Calendar
History | This Subject's Calendar