lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Seminarium

Cirkulation och tidslig tillhörighet

2019-03-25 Må   13:15 - 15:00

Seminarium

Photography and Knowledge About State Violence in Thailand

2019-03-27 On   13:15 - 15:00

2019-03-11

Hrefna Róbertsdóttir ny riksarkivarie

Hrefna Róbertsdóttir har utsetts till riksarkivarie (nationalarkivarie) på Island. [...]

2019-01-01

Nytt år – ny institution!

Historiska institutionen välkomnar Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier till HT-fakulteterna, och till institutionen som en ny avdelning. [...]

2018-12-19

Erik Philip-Sörensens stiftelse prisar historiker

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har beslutat stödja två av våra historiker. [...]