Illustration historia, med kompass, jordglob, bok och fjäderpenna

Historia

Kameralins

Mänskliga rättigheter

Illustration Shogi, japansk schack

Öst- och Sydöstasienstudier

Antagen vårterminen 2021

Information från Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Digitalt öppet hus på Lunds universitet

Ta del av filmer, rundturer på campus och ställ frågor till våra studenter och studievägledare. Läs mer på lu.se.

Läs mer

Coronaviruset – information till studenter och medarbetare

För uppdaterad information om Coronaviruset, se Medarbetarwebben

Läs mer