lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Seminarium

Duty bearers of children’s rights in Indian law and policy

2019-11-20 On   13:15 - 15:00

Seminarium

Utbildningshistoria och kunskapshistoria

2019-11-20 On   13:15 - 15:00

2019-11-11

Framgång hos Vetenskapsrådet för ämnet historia

Stort grattis till Svante Norrhem, Anna Nilsson Hammar, Martin Ericsson och Anton Jansson, som alla fyra har beviljats medel från Vetenskapsrådet. [...]

2019-10-03

Ragni Svensson har erhållit årets Cliopris.

I samband med De Svenska Historiedagarna i Helsingfors får Ragni ta emot Cliopriset. Priset, som instiftades 1994 av Clio – den historiska bokklubben och Svenska Dagbladet, uppgår till 25 000 kronor. [...]

2019-09-20

Marie Cronqvist har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien

Marie Cronqvist, som är docent i historia hos oss och verksam som lektor i journalistik och mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds universitet, har blivit invald [...]