lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt

Öppettider jul och nyår 2018

Institutionen stänger kl 12 den 21 december, och öppnar igen 7 januari.

Öppettider på LUX under helgerna, se:

Besöksadress

LUX
Helgonavägen 3, Hus A
223 62 Lund

Historiska institutionen ligger i LUX hus A.

På 2:a våningen finner du administrationen för ämnet Mänskliga rättigheter.
På 3:e våningen finner du administrationen för ämnet Historia.
Övrig personal kan återfinnas på våning 2, 3, eller 4.

Postadress

Lunds Universitet
Historiska institutionen
Box 192
221 00 Lund 

Leveransadress

Lunds Universitet
Historiska institutionen
Helgonavägen 3, entré D
223 62 Lund

Hämtställe

30

Medarbetare

Personallista för respektive avdelning (nytt fönster)

Prefekt

Henrik Rosengren
LUX: A313
Telefon: 046–222 79 18
e-mail: henrik.rosengrenhist.luse

Administration Historia

Ingegerd Christiansson
LUX: A308
Telefon: 046-222 79 60
e-mail: histhist.luse

Administration Mänskliga rättigeter

Jessica Kareseit
LUX: A210
Telefon: 046-222 30 47
e-mail: mrsmrs.luse

Ekonom

Christine Malm
LUX: A312
Telefon: 046-222 32 96
e-mail: christine.malmhist.luse