Utbildning

Utbildning på grundnivå

Institutionen erbjuder utbildning i historia, mänskliga rättigheter och Asienstudier, från allmänna kurser och program på grundnivå till kurser och program på avancerad nivå, liksom forskarutbildning. Sedan 2012 innefattar Historiska institutionen ämnena historia och mänskliga rättigheter. Från januari 2019 ingår även Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier.

Ämnet historia kan vara huvudområde i en kandidatexamen och en magister- eller masterexamen inom Humanistiska fakulteten. Förutom våra allmänna kurser har vi varje läsår specialkurser med olika inriktning, till exempel i arbetarhistoria eller kulturhistoria. Därutöver ges även engelskspråkiga kurser.

Ämnet mänskliga rättigheter har ett kandidatprogram på 180 högskolepoäng som ger en filosofie kandidatexamen med mänskliga rättigheter som huvudämne. Ämnet har ett nytt internationellt masterprogram. Vi erbjuder även grundkursen och fortsättningskursen i mänskliga rättigheter som fristående kurser.

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier har ett internationellt masterprogram. Vi erbjuder även ett antal fristående kurser på engelska på grund och avancerad nivå.

Läs mer om utbildningen i respektive ämne.

Utbildning på forskarnivå

Institutionen har forskarutbildning i historia, mänskliga rättigheter och asienstudier. I historiska studier har vi ett tjugotal aktiva doktorander. Sedan 2009 har vi utbildning på forskarnivå i mänskliga rättigheter. 2020 påbörjades utbildning på forskarnivå i asienstudier.

Antagning till forskarutbildning äger rum i samband med att studiestöd utlyses av Humanistiska- och teologiska fakulteterna eller av Nationella forskarskolan i historiska studier. Studierna omfattar 240 högskolepoäng som inkluderar läskurser och avhandlingsarbete.

Läs mer om forskarutbildningen.

Hand över böcker

Avdelningen för historia

Student utanför Lux

Avdelningen för mänskliga rättigheter

Körsbärsträd Japan

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-04-17