lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildning

Utbildning på grundnivå

Institutionen erbjuder utbildning i historia och mänskliga rättigheter, från allmänna kurser på grundnivå till kurser och program på avancerad nivå, liksom forskarutbildning.

Sedan 2012 innefattar Historiska institutionen ämnena Historia och Mänskliga rättigheter. Från januari 2019 ingår även Centrum för öst- och sydöstasienstudier.

Ämnet Historia kan vara huvudområde i en kandidatexamen och en magister- eller masterexamen inom Humanistiska fakulteten. Förutom våra allmänna kurser har vi varje läsår specialkurser med olika inriktning, till exempel i arbetarhistoria eller kulturhistoria. Därutöver ges även engelskspråkiga kurser.

Ämnet mänskliga rättigheter har ett kandidatprogram på 180 högskolepoäng som ger en filosofie kandidatexamen med mänskliga rättigheter som huvudämne. Ämnet har ett nytt masterprogram. Vi erbjuder även grundkursen och fortsättningskursen i mänskliga rättigheter som fristående kurser.

Läs mer om utbildningen i respektive ämne.

Utbildning på forskarnivå

Institutionen har forskarutbildning i både historia och mänskliga rättigheter.

I historia har vi ca 25 aktiva doktorander. Sedan 2009 har vi utbildning på forskarnivå i mänskliga rättigheter och för närvarande är det 4 forskarstuderande inom ämnet. Antagning till forskarutbildning äger rum i samband med att studiestöd utlyses av Humanistiska- och teologiska fakulteterna eller av Nationella forskarskolan i historiska studier.

Studierna omfattar 240 högskolepoäng som inkluderar läskurser och avhandlingsarbete.
Utbildningen ska resultera i en vetenskaplig avhandling.

Läs mer om forskarutbildningen.