lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

JLM-gruppen på institutionen

JLM

Jämställdhet, likabehandling och mångfaldgruppen vid Historiska institutionen består av följande personer:

Kontakta gruppen om du har några idéer eller frågor om hur institutionen arbetar med JLM-frågor.

Länksamling

Lagtexter

Diskrimineringsombudsmannen

Arbetsmiljöverket

Lunds universitet

Lunds universitets hemsida om diskriminering

Lunds universitets hemsida om jämställdhet och lika villkor

Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald (PDF)

Studenternas rättighetslista (PDF)

HT-fakulteterna

HT-fakulteternas hemsida om jämställdhet och likabehandling

Strategisk plan för HT-fakulteterna 2013-2017 (PDF)