Om institutionen

Historiska institutionen är en del av de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Institutionen innefattar tre avdelningar: historia, mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Vi har utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå samt är en stor forskarmiljö.

Undervisning i historia har bedrivits vid Lunds universitet sedan starten 1668. Men det var först 1948 som historieämnet blev en särskild enhet med egna lokaler, en institution. Mellan 1950 och 2014 fanns Historiska institutionen i lokaler vid Stora Magle Kyrkogata i en byggnad som ursprungligen byggts för kemiska laboratorier. Länge hyste institutionen bara ämnet historia, men från och med 2012 finns också mänskliga rättigheter och från 2019 också Öst- och Sydöstasienstudier som avdelningar vid institutionen.

Från och med 2014 är institutionen lokaliserad på LUX – Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum – på Helgonavägen 3. Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier återfinns dock på Sölvegatan 18 B, med ett eget Asienbibliotek.Vi utbildar över 300 helårsstudenter varje år i historia, mänskliga rättigheter och i Asienstudier i Lund. Detta gör vi genom både kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. Det finns två kandidatprogram, två internationella masterprogram, ett svenskspråkigt masterprogram – och dessutom ett antal fristående kurser. Vi utbildar därtill historielärare på lärarutbildningen. Vi är idag en stor institution med cirka 70 anställda. Bland dessa finns elva professorer, ett femtontal lektorer och biträdande lektorer samt ett tjugotal forskare. Vi har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och asienstudier. I dag har vi omkring 15 doktorander.

Historieämnet har en bred forskning med viss tonvikt på tidigmodern tid och på de senaste hundra årens historia. Viktiga inriktningar är kulturhistoria, socialhistoria och historiedidaktik. Ett expanderande forskningsområde är kunskapshistoria. Grundutbildningen har sin bas i ett nyinrättat kandidatprogram (startat 2017) och ett masterprogram i historiska studier (i samarbete med idé- och lärdomshistoria). Forskarutbildningen har länge varit mycket omfattande och ämnet är värd för Den nationella forskarskolan i historiska studier (sedan 2001). Till ämnet hör också Centrum för arbetarhistoria i Landskrona.

Mänskliga rättigheter är en flervetenskaplig forskningsmiljö med fokus på mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, och på rättigheter i politisk filosofi, religionsfrågor, militär och humanitär intervention runt om i världen. Grundutbildningen, som startade 2003, har sin bas i ett kandidatprogram. Nyligen inrättades ett internationellt masterprogram, Master’s Programme in Human Rights Studies. Ämnet har dessutom Sveriges enda forskarutbildning i mänskliga rättigheter, med fem doktorander. 

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier är en avdelning på institutionen med cirka 12 lärare, forskare och administratörer. Centret har funnits vid Lunds universitet sedan 1996, och har främst sin utbildning på avancerad nivå i det internationella Master’s Programme in Asian Studies. Vi erbjuder också fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Centrum fick nyligen forskarutbildning. Forskningen är tvärvetenskaplig, och handlar om religion, politik, ekonomisk utveckling eller familjepolitik och mycket mer. 

Avdelningen för historia

Avdelningen för mänskliga rättigheter

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-04-28