lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om institutionen

Historiska institutionen är en del av humanistiska och teologiska fakulteterna. Institutionen innefattar två avdelningar; historia och mänskliga rättigheter. Vi har utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå samt en stor forskarmiljö.
Vid årsskiftet 2018-2019 utökas verksamheten då även Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier blir en avdelning vid institutionen.