lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 341 st)

Redaktörskap (5 av 137 st)

Artiklar (5 av 476 st)

Bokkapitel (5 av 894 st)

Förord (5 av 25 st)

Encyklopediartiklar (5 av 19 st)

Konferensbidrag (5 av 223 st)

Rapporter (5 av 28 st)

Working papers (5 av 37 st)

Recensioner (5 av 1218 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 378 st)

Tidningsartiklar (5 av 483 st)

Övrigt (5 av 50 st)