lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 349 st)

Redaktörskap (5 av 142 st)

Artiklar (5 av 486 st)

Bokkapitel (5 av 920 st)

Förord (5 av 26 st)

Encyklopediartiklar (5 av 27 st)

Konferensbidrag (5 av 232 st)

Rapporter (5 av 28 st)

Working papers (5 av 37 st)

Recensioner (5 av 1246 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 392 st)

Tidningsartiklar (5 av 520 st)

Övrigt (5 av 55 st)