lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 348 st)

Redaktörskap (5 av 140 st)

Artiklar (5 av 492 st)

Bokkapitel (5 av 926 st)

Förord (5 av 26 st)

Encyklopediartiklar (5 av 28 st)

Konferensbidrag (5 av 232 st)

Rapporter (5 av 28 st)

Working papers (5 av 37 st)

Recensioner (5 av 1252 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 392 st)

Tidningsartiklar (5 av 530 st)

Övrigt (5 av 57 st)