lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 339 st)

Redaktörskap (5 av 137 st)

Artiklar (5 av 470 st)

Bokkapitel (5 av 877 st)

Förord (5 av 25 st)

Encyklopediartiklar (5 av 17 st)

Konferensbidrag (5 av 218 st)

Rapporter (5 av 28 st)

Working papers (5 av 37 st)

Recensioner (5 av 1209 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 374 st)

Tidningsartiklar (5 av 468 st)

Övrigt (5 av 43 st)