lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 360 st)

Redaktörskap (5 av 147 st)

Artiklar (5 av 499 st)

Bokkapitel (5 av 934 st)

Förord (5 av 26 st)

Encyklopediartiklar (5 av 28 st)

Konferensbidrag (5 av 239 st)

Rapporter (5 av 28 st)

Working papers (5 av 37 st)

Recensioner (5 av 1268 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 400 st)

Tidningsartiklar (5 av 548 st)

Övrigt (5 av 58 st)