Publikationer

Böcker (5 av 451 st)

Redaktörskap (5 av 182 st)

Artiklar (5 av 714 st)

Bokkapitel (5 av 1180 st)

Förord (5 av 40 st)

Encyklopediartiklar (5 av 38 st)

Konferensbidrag (5 av 279 st)

Rapporter (5 av 41 st)

Working papers (5 av 40 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 1508 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 638 st)

Tidningsartiklar (5 av 907 st)

Övrigt (5 av 108 st)

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-18