lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 352 st)

Redaktörskap (5 av 146 st)

Artiklar (5 av 495 st)

Bokkapitel (5 av 929 st)

Förord (5 av 26 st)

Encyklopediartiklar (5 av 28 st)

Konferensbidrag (5 av 234 st)

Rapporter (5 av 28 st)

Working papers (5 av 37 st)

Recensioner (5 av 1259 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 396 st)

Tidningsartiklar (5 av 540 st)

Övrigt (5 av 58 st)