lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 365 st)

Redaktörskap (5 av 149 st)

Artiklar (5 av 505 st)

Bokkapitel (5 av 950 st)

Förord (5 av 27 st)

Encyklopediartiklar (5 av 29 st)

Konferensbidrag (5 av 244 st)

Rapporter (5 av 28 st)

Working papers (5 av 37 st)

Recensioner (5 av 1279 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 406 st)

Tidningsartiklar (5 av 561 st)

Övrigt (5 av 59 st)