lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 345 st)

Redaktörskap (5 av 138 st)

Artiklar (5 av 482 st)

Bokkapitel (5 av 902 st)

Förord (5 av 25 st)

Encyklopediartiklar (5 av 27 st)

Konferensbidrag (5 av 230 st)

Rapporter (5 av 28 st)

Working papers (5 av 37 st)

Recensioner (5 av 1226 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 385 st)

Tidningsartiklar (5 av 500 st)

Övrigt (5 av 53 st)