Publikationer

Böcker (5 av 431 st)

Redaktörskap (5 av 170 st)

Artiklar (5 av 673 st)

Bokkapitel (5 av 1115 st)

Förord (5 av 39 st)

Encyklopediartiklar (5 av 36 st)

Konferensbidrag (5 av 267 st)

Rapporter (5 av 38 st)

Working papers (5 av 39 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 1453 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 598 st)

Tidningsartiklar (5 av 815 st)

Övrigt (5 av 96 st)

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-18