Forskningsetik

Forskningsetisk information

På denna sida publicerar vi information om forskning vid institutionen som prövats och godkänts av etikprövningsnämnden. För mer information om etiska överväganden i forskningssammanhang se HT:s broschyr "Vägledning för etikprövning av forskning inom HT-fakulteterna".

Se även

Aktuella projekt

Avslutade projekt

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2021-12-20