Forskningsetik

Forskningsetisk information

På denna sida publicerar vi information om forskning vid institutionen som prövats och godkänts av etikprövningsnämnden. För mer information om etiska överväganden i forskningssammanhang se HT:s broschyr "Lathund för etikprövning".Se även

Aktuella projekt

Avslutade projekt

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2021-05-18