lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare

Centrum för öst- och sydöstasienstudier

Stefan Brehm, forskare

046–222 03 22

Roger Greatrex, professor emeritus

Monica Lindberg Falk, universitetslektor

046–222 37 44

Nicholas Loubere, biträdande universitetslektor

Astrid Norén-Nilsson, biträdande universitetslektor

Paul O'shea, biträdande universitetslektor

Annika Pissin, forskare

046–222 30 40

Marina Svensson, professor

046–222 40 68


Historia

Lars Berggren, professor

046–222 79 64

Erik Bodensten, forskare

Kajsa Brilkman, forskare

Bonnie Clementsson, forskare

Lars Edgren, professor

046–222 79 57

Martin Ericsson, forskare

Elisabeth Geevers, forskare

Kristian Gerner, professor emeritus

046–222 32 29

Harald Gustafsson, professor

046–222 79 66

Isak Hammar, forskare

Dick Harrison, professor

046–222 79 53

Emma Hilborn, forskare

046–222 79 52

Anton Jansson, forskare

Klas-Göran Karlsson, professor

046–222 79 50

Wiebke Kolbe, professor

046–222 79 72

David Larsson Heidenblad, forskare

046–222 79 79

Johannes Ljungberg, forskare

Björn Lundberg, forskare

Svante Norrhem, universitetslektor

046–222 41 92

Magnus Olofsson, forskare

Cecilia Riving, forskare

046–222 79 79

Henrik Rosengren, docent

046–222 79 18

Göran Rystad, professor emeritus

046–222 30 48

Kim Salomon, professor

046–222 79 55

Hanne Sanders, professor

046–222 32 95

Maria Småberg, forskarassistent

046–222 30 46

Johan Stenfeldt, forskare

046–222 79 69

Ragni Svensson, forskare

Sven Tägil, professor emeritus

046–222 30 48

Eva Helen Ulvros, professor

046–222 03 73

Hans Wallengren, forskare

046–222 03 64

Anna Wallette, forskare

Yvonne Maria Werner, professor

046–222 01 56

Ulf Zander, professor

046–222 79 61

Eva Österberg, professor emerita

046–222 30 49

Johan Östling, universitetslektor

Joachim Östlund, forskare

046–222 79 65


Mänskliga rättigheter

Dan-Erik Andersson, universitetslektor

Malin Arvidsson, universitetslektor

046–222 79 51

Olof Beckman, universitetslektor

046–222 10 52

Lory Dance, gästforskare

Cathrine V. Felix, universitetslektor

Lena Halldenius, professor

046–222 96 01

Björn Lundberg, gästforskare

Rouzbeh Parsi, universitetslektor

046–222 91 61

Lina Sturfelt, universitetslektor

046–222 41 81

Andreas Tullberg, universitetslektor