Person

paul.osheaace.luse | 2018-09-28

Universitetslektor, studievägledare

  • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post paul.osheaace.luse

Telefon 046–222 30 05

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (4 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (8 st)

Tidningsartiklar (7 st)

Undervisning

Universitetslektor, studievägledare

  • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post paul.osheaace.luse

Telefon 046–222 30 05

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02