lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (3 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Paul O'shea

Biträdande universitetslektor
Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post paul.osheaace.luse

Rum 118B

Besöksadress Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61