lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (3 st)
Working papers (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Paul O'shea

Biträdande universitetslektor
Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post paul.osheaace.luse

Rum 118B

Besöksadress Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61