Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Historiska institutionens webbplats

Historiska institutionen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna redogörelse ska beskriva hur www.historiska.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen testas för tillfället mot lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Vissa rubriker har fel rubriknivå enligt den hierarkiska strukturen (H1, H2, H3) enligt 2.4.1.
  • Vissa länkar som ligger i ramverket har felaktig title-text och uppfyller inte 2.4.4 som säger "Skriv tydliga länkar".
  • Vissa symboler som ligger i ramverket har ingen alt-text, och uppfyller inte 1.1.1 som säger "Beskriv med text allt innehåll som inte är text".
  • Viss kontrast, som ligger i ramverket, saknas enligt 1.4.

Vi har nyligen implementerat nya webbmallar vid Lunds universitet och har ambitionen att från och med hösten 2020 se över eventuella brister i tillgänglighet och åtgärda kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör en självskattning (intern testning) av Historiska institutionens webbplats. Vi använder webbläsartilläggen WAVE Web Accessibility Evaluation Tool samt AccessMonitor vid utvärderingen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Historiska institutionens webbplats i något annat format kan du kontakta webbansvarig Sofia Hermansson på sofia.hermanssonhist.luse.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kontakta kommunikatör Sofia Hermansson på sofia.hermanssonhist.luse så att vi får veta att problemet finns och kan försöka åtgärda dem.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Övrigt

Om du vill använda funktionen navigera med tab-knappen, rekommenderar vi att du använder webbläsaren Chrome.

Redogörelsen publicerades den 30 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 mars oktober 2023.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-03-17