Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en institutionsstyrelse bestående av prefekt, representanter för lärare och forskare, teknisk och administrativ personal samt studeranderepresentanter. Institutionsstyrelsen har i uppgift att
  •  besluta om riktlinjer för institutionens verksamhet och resursanvändning
  • följa upp verksamheten vid institutionen, analysera resultaten och se till att resurserna används effektivt
  • besluta i frågor som överlämnats till styrelsen
Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2018-11-26