Forskning

Vi är en stor institution med tre ämnen. Här finns över 50 lärare och forskare. Vi har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia och en forskarskola i historia och historiedidaktik. De senaste åren har vi haft ett 20-tal doktorander anställda.

Mänskliga rättigheter är en flervetenskaplig forskningsmiljö som gärna fokuserar på historieskrivningen om mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, om rättigheter i politisk filosofi, religionsfrågor, militär och humanitär intervention, nationalism och kvinnorörelser runt om i världen.

Forskningen i historia har idag en kulturhistorisk inriktning. Tidsmässigt sträcker sig forskningen från tidig medeltid till nutid med en viss tyngdpunkt på tidigmodern tid och på nittonhundratalet. En del av forskningen riktas mot skola och historiebruk. Institutionen är ledande inom historiekulturforskning
och historiedidaktik.

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier fungerar som mötesplats för forskare vid Lunds universitet med intresse för Öst- och Sydöstasien och samarbetar i att utveckla gemensamma forskningsprojekt. Individuella forskarprojekt spänner över ämnen som religion i Sydostasien, ekonomisk utveckling eller familjepolitik i Kina, och Japans utrikespolitik.

Läs mer om forskningen i våra respektive ämnen:

Forskningsportalen

Sök forskare, projekt, publikationer och andra forskningsresultat.

Forskarutbildning i Mänskliga rättigheter

Forskarutbildning i historia

Forskarutbildning i asienstudier

Graduate School in Asian Studies

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-04-17