lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (2 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Stefan Brehm

Forskare
Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post stefan.brehmace.luse

Telefon 046–222 03 22

Mobil 070–493 24 91

Rum 118D

Besöksadress Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61