Person

lina.sturfelthist.luse | 2022-08-09
Lina Sturfelt

Prefekt

  • Historiska institutionen

Affilierad forskare

  • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Historiska institutionen

Universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lina.sturfelthist.luse

Telefon 046–222 79 18

Rum LUX:A313

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (prefekt, universitetslektor)
Box 118, 221 00 Lund (affilierad forskare)

Internpost hämtställe 30

Jag är universitetslektor i mänskliga rättigheter och docent i historia.

Min forskning ligger i inom fältet krigets kulturhistoria och berör berättelser, diskurser och minnen av krig, med särskild fokus på första världskriget. Jag är främst intresserad av mediehistoriska, känslohistoriska och rättighetsmässiga perspektiv på konflikter och hur de formar olika identiteter. Ett annat intresse är humanitär historia, särskilt synen på barn och barns rättigheter över tid.

Just nu arbetar jag med två projekt. Det ena handlar om humanitär historia/de mänskliga rättigheternas historia utifrån exemplet svenska Rädda barnen under mellankrigstiden. Det andra handlar om diskurser kring psykisk ohälsa bland barn i samhällsvård i Sverige under perioden 1900–2017.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Handleder en doktorand i mänskliga rättigheter (Ida Jansson). Jag har tidigare handlett två doktorander i historia till disputation (Erik Bodensten och Andreas Tullberg).

Ordförande/ledamot i Kulturrådets arbetsgrupp för facklitteratur 2012-2016.

Medlem i det internationella forskarnätverket "Network for the study of neutral Scandinavia in the First World War".

Lina Sturfelt

Prefekt

  • Historiska institutionen

Affilierad forskare

  • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Historiska institutionen

Universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lina.sturfelthist.luse

Telefon 046–222 79 18

Rum LUX:A313

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (prefekt, universitetslektor)
Box 118, 221 00 Lund (affilierad forskare)

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02