lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskarstuderande i ämnet Mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen.

Undervisar på första och andra terminen på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter samt handleder studentuppsatser. Har arbetat med studieadministration, studievägledning och kurskoordinering vid Lunds universitet.

Min avhandling handlar om mänskliga rättigheter & politiskt motstånd i Thailands samtida politiska historia. Mina intressen är nationalism, politiskt aktörskap, motstånd och våld, fotografi, Thailand och den sydöstasiatiska regionen.

Forskning

Om forskningen

Mitt forskningsprojekt går under titeln "Visualising human rights in Thai history" och handlar om de ramar som nationalistisk ideologi och praktik konstruerar för medborgares möjlighet att göra rättighetsanspråk. Thailand tjänar som fallstudie för hur konflikter kring stora politiska frågor såsom demokrati, frihet och utveckling är delar i en nationell berättelse om gemenskap och enighet. I detta nationalistiska projekt konstrueras förutsättningarna för politiskt aktörskap: relationen mellan medborgare och statsmakt. Jag använder mig av fotografier i publikationer från 1970-talet till idag för att spåra uttryck för krav på mänskliga rättigheter i Thailand och hur dessa skrivits in i historien. 
Projektet tar itu med frågor om statligt våld, nationalism, motstånd, sociala rörelser och mänskliga rättigheter.

Publikationer

Artiklar (1 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (2 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

SI-mentor på universitetet vt2008- vt2010
Metodhandledare för SI-mentorer vt 2011-vt 2013
Projektledare för SI på gymnasieskolor vt2010-ht2011.
SI-mentor på gymnasieskola ht2009-vt2011.

Karin Zackari

Enhetsadministratör, katalogadministratör, skyddsombud
Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Historiska institutionen

Doktorand
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post karin.zackarimrs.luse

Telefon 046–222 37 78

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund (enhetsadministratör, katalogadministratör, skyddsombud)
Helgonavägen 3, Lund (doktorand)

Postadress
Box 118, 221 00 Lund (enhetsadministratör, katalogadministratör, skyddsombud)
Box 192, 221 00 Lund (doktorand)

Internpost hämtställe
61 (enhetsadministratör, katalogadministratör, skyddsombud)
30 (doktorand)

Mobil 070–650 74 32

Rum LUX:A413