lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (2 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Övrigt (6 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Astrid Norén-Nilsson

Biträdande universitetslektor
Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post astrid.noren-nilssonace.luse

Rum 118C

Besöksadress Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61