lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (7 st)
Artiklar (14 st)
Bokkapitel (30 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (11 st)
Rapporter (2 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (10 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (16 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Övrigt (9 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Marina Svensson

Professor, avdelningsföreståndare, inköpssamordnare, prefekt, studierektor
Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post marina.svenssonace.luse

Telefon 046–222 40 68

Rum 126

Besöksadress Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61