Person

Professor, avdelningsföreståndare, inköpssamordnare, prefekt, studierektor för forskarutbildningen

  • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post marina.svenssonace.luse

Telefon 046–222 40 68

Rum
126 (avdelningsföreståndare, inköpssamordnare, prefekt, professor)
125 (studierektor för forskarutbildningen)

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (7 st)

Artiklar (20 st)

Bokkapitel (31 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (11 st)

Rapporter (2 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (10 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (17 st)

Tidningsartiklar (3 st)

Övrigt (9 st)

Undervisning

Professor, avdelningsföreståndare, inköpssamordnare, prefekt, studierektor för forskarutbildningen

  • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post marina.svenssonace.luse

Telefon 046–222 40 68

Rum
126 (avdelningsföreståndare, inköpssamordnare, prefekt, professor)
125 (studierektor för forskarutbildningen)

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02