lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (6 st)
Artiklar (12 st)
Bokkapitel (11 st)
Working papers (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Övrigt (9 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Nicholas Loubere

Biträdande universitetslektor
Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post nicholas.loubereace.luse

Rum 118A

Besöksadress Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61