Person

Henrik Rosengren

Docent

  • Historia
  • Historiska institutionen

Stf prefekt

  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post henrik.rosengrenhist.luse

Telefon 046–222 79 57

Mobil 070–939 08 15

Rum LUX:A327

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag tog gymnasielärarexamen i samhällskunskap och historia 1997. Efter en femårig lärarkarriär påbörjade jag doktorandutbildningen vid den Nationella forskarskolan i historia och 2007 disputerade jag på avhandlingen ”Judarnas Wagner”. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950. Sedan disputationen har jag arbetet som utbildningskoordinator på Forskarskolan i historia och historiedidaktik, forskat om judiska immigranter under 1930-talet samt undervisat på kurser som behandlar antisemitismens historia, judarnas svenska historia, historiedidaktik samt internationell samtidshistoria. Jag har fungerat som medredaktör för antologier om biografiskrivande, historiedidaktik, Dmitrij Sjostakovitj och Gustav Mahler samt verkat som skribent och recensent i dags- och fackpress. Sedan januari 2013 är jag verksam som lektor vid historiska institutionen med inriktning mot lärarutbildningen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (7 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (27 st)

Förord (2 st)

Encyklopediartiklar (3 st)

Recensioner (12 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (4 st)

Henrik Rosengren

Docent

  • Historia
  • Historiska institutionen

Stf prefekt

  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post henrik.rosengrenhist.luse

Telefon 046–222 79 57

Mobil 070–939 08 15

Rum LUX:A327

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02