2

May

Högre seminariet: Martina Hjertman, presenterar forskningsprojekt om kvinnliga sjömän. Samarrangemang med Konflikt och Motstånd.

2 May 2024 13:15 to 15:00 Seminar