12

Mar

Konflikt och motstånd: Ingar Kaldal, Skogens menn

12 March 2024 13:15 to 15:00 Seminar

Ingar Kaldal, Skogens menn – minner og myter om hoggere og fløtere (bokpresentation)

Ingar Kaldal har skrevet boka Skogens menn - minner og myter om hoggere og fløtere (Aschehoug forlag, 2022). Den er et forsøk på å sammenfatte og popularisere studier utført i flere faser (mellom andre prosjekter), om arbeid og hverdagsliv i skogsmiljøer. Mye av materialet er hentet fra norsk-svenske skogsbygder i Trysil og Värmland, men også fra reiser i andre land. Formålet er ikke å skrive historien om skogsarbeidets tekniske utvikling (selv om mye er med også om det), men å analysere kulturelle sider ved skogslivet.

Sentrale begreper i analysen er minner og myter. Minnene brukes delvis til å beskrive arbeidet og hverdagslivet, men også som uttrykk for mytologiseringer hvor kulturelle koder er blitt formet, befestet og forandret – i historiske prosesser. Myter tolkes her ikke først og fremst usanne fortellinger, men som ekte uttrykk for hvordan det er blitt tenkt blant annet om skogen som natur; mennene som maskuline; som tøffe og mykhjertet; forholdet til praktisk og teoretisk kunnskap; fellesskap og individualitet; om hvordan frihet, arbeidsære og identiteter møtte nye utfordringer med nedbemanning i skogen og fraflytting fra 1960-tallet; og til slutt om skogsarbeidet som tema i offentligheten. 

Ingar Kaldal är professor ved Institutt for moderne samfunnshistorie på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

Detta seminarium är ett samarbete med Högre seminariet.

About the event:

12 March 2024 13:15 to 15:00

Location:
LUX:A332

Contact:
magnus.olofssonhist.luse

Save the event to your calendar