2

May

Konflikt och motstånd: Martina Hjertman, Från hamnstad till kvinnliga sjömän.

2 May 2024 13:15 to 15:00 Seminar

Martina Hjertman, Från hamnstad till kvinnliga sjömän. Om tidningsarkeologi och spåren efter försvunna byggda miljöer och människor i marginalen (avhandlings/projektpresentation)

Denna presentation utgår ifrån den historiska arkeologen Martina Hjertmans avhandlingsprojekt med fokus på förstaden Majorna, samt ett kommande forskningsprojekt om nordiska kvinnor som arbetat till sjöss, förklädda som män. Båda projekten utnyttjar digitiserade tidningar för att nå kunskap om sociala praktiker, materialiteter, diskursiva representationer samt byggda miljöer under det långa 1800-talet som idag är bortglömda eller utplånade.

Presentationen tar upp några aspekter ur avhandlingens syfte, metod och resultat, med fokus på seminariets tematik om konflikt, motstånd och arbete. Med fokus på osynligt arbete och försörjning, redogörs härefter för syften, material och metod för nästföljande projekt, där de förklädda kvinnliga sjömännen kommer att studeras och analyseras som en social praktik samt diskursiv representation.

Martina Hjertman är fil.dr. och verksam som forskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Detta seminarium är ett samarbete med Högre seminariet.

About the event:

2 May 2024 13:15 to 15:00

Location:
LUX: 332

Contact:
magnus.olofssonhist.luse

Save the event to your calendar