Course

Course code: HISK01
Swedish title: Historia: Kandidatkurs
Credits: 30

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2017.

Study period: spring semester 2017
Type of studies: full time, day
Study period: 2017-01-16 – 2017-06-04
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-70922

Introductory meeting: 2017-01-16 at 14:15 – 15:00 in LUX:C214

Course coordinator: Dick Harrison, Eva Helen Ulvros, Hans Wallengren, Yvonne Maria Werner
Teachers: Yvonne Maria Werner

Information on included parts

 1. Historisk metod och teori, 7.5 credits
 2. Tematisk fördjupning, 7.5 credits
 3. Examensarbete, 15 credits

Description

I kandidatkursen gör du ett examensarbete i historia. Det innebär att du provar på att forska. Du får fördjupade kunskaper om historia som vetenskap och blir orienterad i teorier och metoder som används av historiker.

Grundkurs och fortsättningskurs i historia är behörighetskrav. 

Kursens innehåll

I kursen får du:

 • fördjupade kunskaper inom ett utvalt område
 • lära dig formulera vetenskapliga frågor
 • kunskap om teorier och metoder som används inom historisk forskning
 • skriva ett examensarbete
 • kritiskt granska vetenskapliga texter och opponera

Studierna

Kursen består av tre delkurser

 • Historisk metod och teori, 7,5 högskolepoäng
 • Tematisk fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng
 • Examensarbete, 15 högskolepoäng

Den tematiska kursen varierar från termin till termin.

Undervisningen består av seminarier och gruppövningar i mindre studentgrupper. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem och löser uppgifter. Du lär dig olika teorier och metoder genom gruppövningar. Vid terminens slut lägger du fram ditt examensarbete på ett seminarium.

Studiemiljön

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang.

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria.

Efter utbildningen

Efter avslutad kandidatkurs kan du ha historia som huvudämne i en filosofie kandidatexamen (3 års studier på grundnivå). Om du har en filosofie kandidatexamen med 90 hp historia är du behörig att läsa vårt tvååriga masterprogram som startar varannan hösttermin.

Du kan alltså studera historia riktigt länge. Du kan studera historia inom ramen för lärarprogram men även som fristående kurs för att bli verksam inom läraryrket.

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15