lunduniversity.lu.se

Department of History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Human Rights Studies: Level 2

MRSG21

Course code: MRSG21
Swedish title: Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs
ECTS credits: 30

Semester:

NB! The information below was about spring 2019. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: spring 2019
Type of studies: full time, day
Study period: 2019-01-21 – 2019-06-09
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-59511

Introductory meeting: 2019-01-21 at 10.15 – 12.00: LUX:B336

Teachers: Dan-Erik Andersson, Malin Arvidsson, Olof Beckman, Lina Sturfelt

Description

Har du läst grundkurs i mänskliga rättigheter har du nu möjlighet att ytterligare fördjupa dig i ämnet.

Vi belyser mänskliga rättigheter utifrån två teman som är intimt förknippade med varandra, diskriminering och våld.

Vi tittar närmre på och diskuterar frågeställningar som:

Vad är diskriminering?
Principen om likabehandling diskuteras med ett fokus på svensk och internationell diskrimineringslagstiftning. Vi belyser olika teoretiska perspektiv på diskriminering, olika diskrimineringsgrunder och relationen dem emellan.

Vad är ansvarsutkrävande?
Vi tittar närmre på internationella överenskommelser och grundläggande idéer om gemensam säkerhet och legitima beslutsprocesser. Olika forum för juridiskt ansvarsutkrävande introduceras och problematiseras, liksom olika föreställningar om säkerhet och statssanktionerat våld.

Genom en fallstudie fördjupar vi oss i förhållandet mellan folkmordsbrott och brott mot mänskligheten.

Hur kan ett komplext fenomen som mänskliga rättigheter studeras vetenskapligt?
Den frågan diskuterar vi på sista delen av kursen då vi även studerar för fältet relevanta forskningsmetoder. Du kommer att träna upp dina metodologiska färdigheter genom att planera och genomföra mindre projekt, individuellt och i grupp.

Modules

  1. Discrimination and Equal Treatment, 10 ECTS
  2. Violence and Responsibility, 10 ECTS
  3. Human Rights and Scientific Research Methods, 10 ECTS

Important dates – Spring semester 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
In Swedish
20 januari 2020 – 7 juni 2020

Stängd för anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 50 000
First payment: SEK 50 000
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions