lunduniversity.lu.se

Department of History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Human Rights Studies: Level 3

MRSG31

Course code: MRSG31
Swedish title: Mänskliga rättighetsstudier: Fördjupningskurs
ECTS credits: 30

Semester:

NB! The information below was about spring 2019. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: spring 2019
Type of studies: full time, day
Language of instruction: Swedish

Introductory meeting: 2019-01-21 at 13.15 – 15.00: LUX:B240

Teachers: Lena Halldenius, Rouzbeh Parsi

Description

Fördjupningskursen ges som termin 3 på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter.
Du får nu en fördjupning av kunskaper och färdigheter i huvudområdet mänskliga rättigheter, med viss valfrihet avseende litteratur och fokus på självständigt arbete.
Vi studerar centrala teoretiska perspektiv på rättigheter, med inriktning på ontologi, kunskapsanspråk och värderingar. Kursen börjar med de teoretiska studierna som ackompanjeras av metodologisk träning i text-, argumentations- och diskursanalys.  Vi fortsätter därefter med en tematisk fallstudie av mänskliga rättigheter i kontext genom att ett helt land studeras i relation till den aktuella regionen och till världssamfundet. Alla studerar samma fall men du genomför också en individuellt anpassad fördjupningsstudie. Kursen avslutas med att du tillämpar dina kunskaper och färdigheter i teori, metod och fördjupade ämneskunskaper genom att du skriver ett eget vetenskapligt arbete.

Modules

  1. Human Rights in Theory, 10 ECTS
  2. Human Rights in Context, 10 ECTS
  3. Thesis, 10 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions