Course

Course code: HISP01
Swedish title: Historia: Magisterkurs
Credits: 30

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2015.

Study period: spring semester 2015
Type of studies: full time, day
Study period: 2015-01-19 – 2015-06-05
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-71052

Introductory meeting: 2015-01-20 at 9:15 – 10:00

Teachers: Klas-Göran Karlsson, Yvonne Maria Werner, Ulf Zander

Information

Hej!

Till dem av er som inte var med på undervisningen i måndags. Till på måndag är din uppgift att välja ut ett klipp från en spelfilm på 3-5 minuter och resonera om hur historia kommer till uttryck i det av dig valda klippet.

Använd Marnie Hughes Warringtons Film and History Reader för att finna goda argument.

Vänliga hälsningar

Ulf

Information on included parts

 1. Historiografisk kurs, 7.5 credits
 2. Valbar temakurs, 7.5 credits
 3. Examensarbete, 15 credits

Description

I magisterkursen i historia gör du ett examensarbete på avancerad nivå. Du studerar historievetenskapens utveckling och fördjupar dig inom ett utvalt område. Kursen ges för sista gången vt 2015. Därefter hänvisar vi till vårt master/magisterprogram Historiska studier som ges i samarbete med idé och lärdomshistoria. 

Behörighetskrav är kandidatkursen i historia eller motsvarande. 

Kursens innehåll

I kursen får du:

 • fördjupade kunskaper om historieämnets utveckling
 • studera den kulturhistoriska vändningen
 • studera den språkliga vändningen
 • formulera vetenskapliga frågor på avancerad nivå
 • skriva examensarbete på avancerad nivå
 • kritiskt granska vetenskapliga texter och opponera

Studierna

Kursen består av tre delkurser

 • Historiografisk kurs, 7,5 hp
 • Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
 • Examensarbete, 15 högskolepoäng

Undervisningen består av seminarier och gruppövningar i mindre studentgrupper. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem och löser uppgifter. Vid terminens slut lägger du fram ditt examensarbete på ett seminarium.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. 

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. 

Efter utbildningen

Magisterkursen är en fristående kurs som kan användas i en generell examen på grundnivå såväl som på avancerad nivå. Om du har en filosofie kandidatexamen kan du efter avslutad magisterkurs ha historia som huvudämne i en filosofie magisterexamen (1 års studier varav minst 75% på avancerad nivå) om du läser ytterligare 30 hp. Du kan t ex läsa vidare på vårt masterprogram Historiska studier och avgå med en magisterexamen efter en termin.

Magisterexamen ger behörighet till forskarutbildningen.

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på nyhetsredaktion, arkiv, museum, bibliotek, bokförlag samt inom turistnäringen, statlig förvaltning och internationella organisationer.

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15