Course

Course code: HISA13
Swedish title: Historia: Grundkurs
Credits: 30

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2017.

Study period: spring semester 2017
Type of studies: full time, day
Study period: 2017-01-16 – 2017-06-04
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-70901
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: History 1b/1a1+1a2 and Social Studies 1b/1a1+1a2 or History A and Social Studies A

Introductory meeting: 2017-01-16 at 9:15 – 13:00 in LUXAulN

Course coordinator: Klas-Göran Karlsson, Marie Lindstedt Cronberg, Ulf Zander
Teachers: Dick Harrison, Eva Helen Ulvros, Anna Wallette, Johan Östling

Information

Om kurslitteraturen till "Industri och imperier":

Det har tyvärr visat att två av kursböckerna kan vara svåra att få tag på: Conklin & Fletcher respektive Beaudoin. I båda fallen är de slutsålda på de vanligaste svenska nätbokhandlarna och det finns enbart ett par exemplar kvar på LU:s bibliotek.

Mitt förslag är därför:

Conklin & Fletcher: Här koncentrerar ni er på att läsa de texter som behövs för gruppövning 1, dvs. i första hand fram till s. 55. Om ni inte lyckas köpa denna bok (den finns i en del internationella nätbokhandlar) finns det några få referensexemplar att tillgå på biblioteket.

Beaudoin: Om ni inte kan få tag på denna bok föreslår jag att ni läser Lennart Schön, Vår världs ekonomiska historia (Studentlitteratur, 2014) (fram till s. 243). Denna bok finns både att köpa och låna. Schöns bok är mer av en översiktlig lärobok; Beaudoin är mer av en textsamling. I denna kurs kan dock Schön ersätta Beaudoin för den som så önskar.

Med vänliga hälsningar
Johan

Information on included parts

 1. Katastrofernas århundrade, 6 credits
 2. Konkurrerande civilisationer, 9 credits
 3. Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner, 7.5 credits
 4. Industri och imperier, 7.5 credits

Description

Vill du ha en bred allmänbildning i historia och inblick i vad historia är som vetenskap? Då är grundkursen i historia rätt val. Grundkursen ger behörighet till fortsatta studier i historia.

Kursens innehåll

Grundkursen i historia ger dig en gedigen allmänbildning i historia. Du studerar svensk, nordisk och europeisk historia med utblickar mot andra världsdelar och kulturer och globalhistoriska perspektiv. Kursen omfattar den historiska utvecklingen från forntid till nutid. I gruppövningar diskuterar du historievetenskap. Du får läsa källmaterial från olika tidsperioder och får inblick i hur historieskrivning går till.

I kursen studerar du bland annat:

 • historien från forntid till nutid
 • svensk historia
 • nordisk historia
 • europeisk historia
 • globalhistoria
 • kontakter och kulturellt inflytande mellan regioner och civilisationer
 • kulturhistoria
 • politisk historia
 • socialhistoria
 • historievetenskapliga problem
 • källkritik

Studierna

Kursen består av fyra delkurser:

 • Konkurrerande civilisationer, forntid till 1350
 • Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner, 1350–1815
 • Industri och imperier, 1815–1914
 • Katastrofernas århundrade, 1914–2000-talet

På kursen deltar du i föreläsningar och arbetar tillsammans med andra studenter i obligatoriska gruppövningar.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. På grundkursen undervisas du av framstående forskare. Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang.

Efter utbildningen

Du kan läsa historia som fristående kurser till och med kandidatkursen (1–90 hp). Ämnet historia kan utgöra huvudämne i en kandidatexamen eller en magister- respektive masterexamen. Vi har en även en tvåårig mastersutbildning i historia, där du har möjlighet att göra praktik.

Du kan alltså studera historia en termin eller riktigt länge. Du kan studera historia inom ramen för lärarprogram eller som fristående kurs för att bli verksam inom läraryrket.

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15