Ny bok: Turismhistoria i Norden

Publicerad den 17 september 2018

Turismhistoria har under senare år blivit ett expanderande forskningsfält både i Europa och i Norden. Boken ger en bred överblick över aktuell tvärvetenskaplig nordisk forskning som behandlar nordiska och vissa europeiska länder i ett turismhistoriskt perspektiv. Övergripande teman är det främmande och det förtrogna, turism och identitet, turism och modernitet samt turism och kulturarv.

De 21 bidrag handlar om så olika ämnen som skandinaviska turister i kalla krigets Östeuropa, kulturmöten på sydnorska pensionat under 1900-talet, den första kontinentala cruiseturismen till Spetsbergen, svenska guideföreningar, norska och schweiziska järnvägsguider kring år 1900, danska turister i efter- krigstidens Västtyskland, svenska sommarställen samt kurorter och kulturarv. Det finns många paralleller mellan bidragen som möjliggör jämförande perspektiv. Boken erbjuder en både bred och djupgående inblick i den nordiska och europeiska turismen under 1800- och 1900-talen. Boken har redigerats av Wiebke Kolbe som är verksam på historiska institutionen i Lund. Se innehållsförteckning <link file:45675 download file>här. Boken ges ut av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och kan beställas <link https: kgaa.bokorder.se sv-se article turismhistoria-i-norden external-link-new-window external link in new>här.

Turismhistoria i Norden, red. Wiebke Kolbe, under medverkan av Anders Gustavsson, Uppsala (Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur) 2018, 305 sidor, ISBN 978-91-87403-28-6