Svenska sjömän såldes som slavar

Publicerad den 27 april 2015