Att undervisa i historia på universitet

Publicerad den 14 augusti 2018

Våra lärare skriver om sin undervisning i boken "Att undervisa i historia på universitetet. Idéer, problem, utmaningar" (red. Klas-Göran Karlsson, Studentlitteratur 2018).

Elva historiker och en antikvetare funderar i den nyutkomna boken Att undervisa i historia på universitetet över de utmaningar som finns för en historielärare. Alla författare är verksamma hos oss i Lund, och det är från den undervisningserfarenheten som skribenterna reflekterar över vad vi har gjort, vad vi gör och om vi kan göra annorlunda när vi undervisar våra studenter i historia. Andrés Brink Pinto, Lovisa Brännstedt, Martin Ericsson, Klas-Göran Karlsson, Maria Karlsson, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Helén Persson, Henrik Rosengren, Eva Helen Ulvros, Anna Wallette och Ulf Zander har inom ramen för <link internal-link internal link in current>Det historiedidaktiska och historiepedagogiska seminariet samtalat om olika teman som nu presenteras i bokform. Ska historia förstås och läras som en framåtriktad rörelse, med början, mitt och slut, eller bakifrån, med utgångspunkt i våra egna, sentida frågeställningar? Vad är viktigast i historieundervisningen: mängden av historiska fakta, analytiska och kritiska perspektiv eller redskap för att välja ut och hantera den historia som är viktig för vår tid? Vad betyder genus, klass och etnisk identitet för historieundervisningen? Och på vilket sätt kan digitaliseringen påverka historieämnet? Boken ges ut av Studentlitteratur. Lär mer om boken <link https: www.studentlitteratur.se external-link-new-window external link in new>här.