Boken lever

Publicerad den 18 april 2018

Den första boken utgiven av Lund University Press är här: Johan Östlings "Humboldt and the Modern German University"

Boken om Wilhelm von Humboldt är en översatt och bearbetad version av historikern Johan Östlings svenska bok om Humboldts universitet från 2016.

Boken lever! Boken är utgiven på det nya Lund University Press, som arbetar för att föra ut högklassig lundensisk forskning till en global publik. Detta görs i samarbete med förlaget Manchester University Press. Läs mer om <link http: www.lunduniversitypress.lu.se sv external-link-new-window external link in new>Lund University Press.

Boken Humboldt and the Modern German University finns tillgänglig att köpa via <link http: www.manchesteruniversitypress.co.uk external-link-new-window external link in new>Manchester University Press  samt via <link http: www.oapen.org external-link-new-window external link in new>Open Access.