Crafoordska skänker 10 miljoner till LUX

Publicerad den 12 november 2013
Berguven kommer från Zoologiska museet som tidigare låg i Zoologenbyggnaden.

Crafoordska Stiftelsen har beslutat att stötta bygget av LUX, det nya humanist- och teologhuset i hörnet Sölvegatan/Helgonagatan. Pengarna, 10 miljoner, kommer att användas till utrustning och inredning.

– Vi är väldigt glada för att Crafoordska stiftelsen förstår betydelsen av ett nytt, supermodernt centrum för humanister och teologer, säger Lynn Åkesson, dekan vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.  Idag ligger institutionerna inom humaniora och teologi utspridda i många charmerande miljöer. Det handlar om privatvillor från 1800-talets slut med kakelugnar, sidentapeter och tornrum. Till charmen hör också en hel del stora brister, som dåligt med studentutrymmen och avsaknad av hissar. I vissa fall är byggnaderna utdömda för den verksamhet som bedrivs där idag.  Nya HT-centrum blir ett gigantiskt hus där studenter, lärare och forskare rör sig mellan hypermodernt och anrikt. Från de Harry Potter-lika byggnaderna Zoologen och Zoofysiologen till den nya tillbyggnaden av glas. Gamla tegelfasader med vildvin kommer varvas med glasväggar och strama linjer.  Om- och tillbyggnaden av Zoologen och Zoofysiologen på 7000 kvadratmeter kommer att förändra förutsättningarna för studenter och lärare på HT-området. På nya LUX satsar man på de gemensamma utrymmena. Det blir studiecentra med många sittplatser, lokaler för experimentell verksamhet, café och bibliotek. – Det kommer att leda till många nya fruktbara möten både mellan forskare, vetenskaper och studenter. Men framförallt är jag glad för att studenterna som får myllra runt tillsammans i en attraktiv miljö som är anpassad efter våra behov,  säger Lynn Åkesson. Över gatan ligger systerbyggnaden Språk- och litteraturcentrum, SOL, som tillsammans med nya LUX kommer bilda ett HT-campus på Kunskapsstråket. Kunskapsstråket sträcker sig från Lundagård via Sölvegatan ända ut till Maxlabb och ESS och är en del av universitets campusutvecklingsplan. Under sommaren 2014 går flyttlasset för arkeologer, historiker, kulturvetare, teologer, religionsvetare, filosofer och Kansli HT. Text: Jenny Loftrup *Lux är latin och en måttenhet för ljus.