Einar Hansen prisar nyskapande historiker och originell etnolog

Publicerad den 4 september 2018
Historikern Joachim Östlund.
Historikern Joachim Östlund. Foto: Linn Östlund

Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Joachim Östlund. Han prisas för en nyskapande och högst relevant form av historieskrivning som ger nya perspektiv på kulturmöten i en globaliserad värld. Prissumman är 150 000 danska kronor. Det svenska hederspriset går till etnologen Lynn Åkesson för hennes originella forskningsinsatser och mångåriga bidrag till utvecklingen av humaniora och teologi vid Lunds universitet.

Joachim Östlund, docent i historia vid Lunds universitet, tilldelas årets svenska pris för framstående humanistisk forskning.

Joachim Östlund disputerade 2007 med avhandlingen Lyckolandet: Maktens legitimering från stormaktstiden till demokratins genombrott som behandlar frågor om nationell identitet samt individens relation till statsmakten utifrån ett långt tidsperspektiv. Joachim Östlund har även arbetat som lärare och forskare vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Efter avhandlingsarbetet rör hans forskningsinsatser framför allt Sveriges kontakter med Osmanska riket från 1600-1850 med fokus på diplomati, kulturmöten, slaveri och föremål. År 2014 publicerade han monografin Saltets pris: Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770 om slavhandel och svenska slavar i Nordafrika, ett av de mest bortglömda kapitlen i svensk 1600- och 1700-talshistoria.

Joachim Östlund analyserar i sina forskningsinsatser viktiga aspekter av olika former av kulturmöten under tidigmodern tid, frivilliga såväl som ofrivilliga, där framför allt skandinaviska kontakter med den muslimska världen är i fokus. Resultatet har blivit en nyskapande form av historieskrivning som är relevant på ett högst påtagligt sätt. Samtidigt som Östlund frilägger tidigare dolda sidor av den tidigmoderna tillvaron skapar han nya perspektiv på kulturmöten i en globaliserad värld.


ÅRETS ÖVRIGA PRISER

Det svenska hederspriset tillfaller
Lynn Åkesson, professor i etnologi.

Lynn Åkesson disputerade i etnologi 1991 på avhandlingen Det ovanligas betydelse, en studie om bygdeoriginal. Sedan dess har hon publicerat ett betydande antal artiklar, bokkapitel och böcker inom vitt skilda områden såsom genetik, begravningar, riter och sophantering. Perspektiven är alltid originella och oväntade.

Under nio år var hon dekan för de humanistiska och teologiska fakulteterna. Som dekan visade hon alltid ett stort engagemang för de humanistiska ämnenas värde och plats, både inom och utom universitetet. Sedan 2018 är hon ledare för den nyinrättade tankesmedjan LU Futura vid Lunds universitet.


Annette Lassen, lektor i fornnordisk filologi vid Köpenhamns universitet, tilldelas årets danska pris för framstående humanistisk forskning.

Annette Lassen är en internationellt välrenommerad forskare och hennes forskningsområden är framför allt fornnordisk litteratur- och texthistoria. Under de senaste åren har Annette Lassen varit den drivande kraften bakom ett storslaget nordiskt samarbete som syftar till att nyöversätta de isländska sagorna. Översättningarna har prisats både för deras språkliga kvaliteter och för att de på vetenskaplig grund gör sagalitteraturen tillgänglig för nya generationers läsare. Det danska hederspriset tilldelas Matthew Driscoll,som är professor i fornnordisk filologi vid Köpenhamns Universitet. 

Han är en pionjär och auktoritet, nationellt såväl som internationellt, vad gäller arbetet med att gå över till nya digitala arbetsformer inom forskning och forskningsförmedling. Om världskulturarvet den Arnamagnæanske Handskriftsamling vid Köpenhamnsuniversitet ska hållas levande och bevaras för framtiden behövs i allra högsta hög grad det engagemang, den insikt och förmåga att förnya som Matthew Driscoll besitter.

Prisen kommer att delas ut vid Einar Hansens Forskningsfonds årshögtid onsdagen 14 november 2018.Einar Hansens Forskningsfond stiftades av förläggaren och skeppsredaren Einar Hansen. Fondens styrelse består av forskare från Köpenhamns och Lunds universitet och skall verka for samarbete mellan de båda universiteten. <link>