"En förtjänstfull insats inom ämnet historia"

Publicerad den 27 november 2023
Edelgaard och Haikola med avhandlingarna

Karl Haikola och Kristoffer Edelgaard Christensen, som disputerat inom historieämnet under året, har tilldelats 2023 års stipendium från Hans Idéns minnesfond för sina respektive avhandlingar.

Karl Haikola och Kristoffer Edelgaard Christensen har tilldelats 2023 års stipendium från Hans Idéns minnesfond för sina respektive avhandlingar. Stipendiet delas ut för "en förtjänstfull insats inom ämnet historia".

Stort grattis önskar Historiska institutionen!