"Från vanart till rättighetsaktör. Om förståelsen av psykisk ohälsa bland barn i samhällsvård 1897-2018 "

Publicerad den 16 december 2022
Framsida forskningsrapport

Vår lektor och prefekt Lina Sturfelt är medförfattare till en ny forskningsrapport om förståelsen av psykisk ohälsa bland barn i samhällsvård 1897-2018.

Vår lektor Lina Sturfelt har tillsammans med Susanna Johansson och Ulrika Levander publicerat en forskningsrapport för Statens institutionsstyrelse: "Från vanart till rättighetsaktör. Om förståelsen av psykisk ohälsa bland barn i samhällsvård 1897-2018 ". Rapporten finns att ladda ner här:https://www.stat-inst.se/webbshop/9-2022-fran-vanart-till-rattighetsaktor/